pict_assoc_formacio-02

Assessorament

  • millora de la gestió de compres per augmentar la rendibilitat i liquiditat de l’empresa
  • gestió, millora i optimització d’estocs
  • plans de millora i optimització de despeses
  • reclamacions contra companyies asseguradores
  • mediació en conflictes entre asseguradores, mediadors i/o assegurats
  • informes tècnics
  • responsabilitat civil
  • auditoria documental gratuïta
  • avaluacions de riscos i planificació
  • investigacions d’accidents de treball i malalties professionals
  • medicina del treball, tant en la vigilància de la salut col·lectiva com individual (personal sensible, risc embaràs, treball amb menors, etc.)
  • actuacions inspectores (requeriments, actes d´infracció, etc.)
  • disseny i implementació de sistemes IFS en l’àmbit logístic
  • seguretat alimentària
  • tràmits aduaners
  • transports internacionals i incoterms
  • formes de cobrament en l’àmbit internacional i crèdits documentaris
  • mercaderies perilloses
  • inspeccions tècniques
  • matrícules i transferències
  • transport comunitari i internacional
  • transport privat complementari o transport públic de mercaderies
pict_assoc_info-02

Formació especialitzada

Si necessites formació per a tu o els teus col·laboradors, contacta’ns. Durant la pandèmia oferim de manera excepcional i mensualment.

pict_assoc_partner-02

Borsa de Treball

Actualitat Twitter