Cal demanar la llicència comunitària per als lleugers

Els vehicles lleugers, amb més de 2.5 tones de MMA, que fan transport  internacional hauran de demanar la llicència comunitària abans del 22 de maig.

Per aconseguir la llicència hauran de complir els requisits de competència professional que s’exigeixen actualment als vehicles pesats que realitzen transport internacional. Es a dir, establiment, honorabilitat i capacitat econòmica. En el cas de la capacitat econòmica es redueixen els imports a justificar, que seran 1.800 euros per al primer vehicle i 900 per al segon i següents.

Per tant, els transportistes que facin internacional a la Unió Europea amb vehicles de més de 2.5 tones de MMA hauran de tenir el títol de competència professional per ser transportista. En cas que no tinguin la titulació hauran de contractar com a gestor seu una persona capacitada que tingui el títol.

El Ministeri de Transports ha establert dos procediments per sol·licitar la llicència comunitària:

  • Transportistes que tinguin una autorització MDLE (lleuger) abans del 21 de maig:  presentar al Ministeri de Transports una declaració responsable que compleixen els requisits d’establiment, honorabilitat, capacitat financera i competència professional. A continuació se’ls donarà una llicència comunitària vàlida fins el mes que els correspongui revisar la llicència el 2023. Serà aleshores quan la Comunitat Autònoma comprovarà que es compleixen els requisits.

 

  • Transportistes que sol·licitin la llicència a partir del 21 de maig: al sol·licitar la llicència comunitària s’haurà d’acreditar que es compleixin els requisits.  A continuació es podrà sol·licitar al Ministeri de Transports la llicència comunitària que tindrà una validesa de 5 any.