Clàusula de revisió del preu del transport internacional

El Decret- Llei 3/2022 estableix l’obligació de revisar el preu del transport en funció del preu del combustible.

Per als transports d’àmbit estatal entre empreses establertes a l’Estat espanyol no hi ha dubte: s’ha d’aplicar sempre la clàusula de revisió del preu del combustible a tots els contractes de transport. Només si el client no és espanyol es pot optar per sotmetre el contracte a la normativa d’un altre país de la UE.

Però, que hem de fer si ens dediquem al transport internacional? si el client és d’un altre país es pot optar per sotmetre el contracte a la normativa d’un altre país de la UE. Si no hi ha aquest pacte, s’aplicarà la normativa de l’Estat de residència habitual del transportista, sempre que l’origen del transport o el destí o la residència del client també coincideixin.

Per tant, un transportista de l’Estat podrà sempre aplicar la revisió del preu en funció del cost el combustible en tots els transports interiors de l’Estat i, tret de sotmetre el contracte a la normativa d’altre país de la UE, a tots els transports internacionals bilaterals i qualsevol tipus de transport si el client es espanyol.