Transports descarta definitivament els peatges a les autovies

El Ministeri de Transports ha anunciat aquest dimarts que descarta definitivament els peatges a les autovies de l’Estat espanyol. Així es recollirà al Reial decret que es tramitarà pròximament per aplicar la nova Directiva Europea sobre l’aplicació de l’eurovinyeta als vehicles de transport per la utilització de les infraestructures viàries.

Des de federació Fenadismer, a la qual pertany el Gremi de Transports, es valora positivament aquesta mesura perquè es considera que l’eurovinyeta afectaria negativament la competitivitat del sector del transport, així com a la resta del sistema econòmic espanyol.

En aquest sentit, Fenadismer, recorda que el sector del transport per carretera amb l’actual fiscalitat ja suporta, més de 21.000 milions d’euros anuals i, per tant, ja contribueix suficient al manteniment de les Infraestructures de l’Estat.

El projecte de Reial decret es sotmetrà a consulta pública els pròxims dies i establirà expressament que no s’aplicaran peatges per la circulació per autovies ni la resta de carreteres que formen part de la xarxa general de l’Estat, amb l’excepció de les autopistes privades.

En aquest sentit, el nou Reial decret establirà criteris de fixació del peatge màxim a cobrar per les concessionàries privades d’autopistes. Per al càlcul hauran de tenir en compte les emissions dels vehicles.