La morositat i la prohibició de càrrega i descàrrega, prioritats al Pla Nacional d’Inspecció per a l’any 2023

El Ministeri de Transports ha presentat a les associacions de transportistes el Pla Nacional d’Inspecció per al transport per carretera per a l’any 2023. La prohibició de la càrrega i la descàrrega, la morositat i les empreses bústia seran prioritàries a les inspeccions previstes. També tindrà prioritat el control dels preus que reben els transportistes.

Per tant, el Pla prioritzarà al 2023 la inspecció del transport per carretera en les novetats legislatives aprovades els darrers mesos.

Els controls es programaran als llocs on hi ha un volum més elevat d’activitat del sector, com poden ser els ports, polígons industrials, grans carregadores o centres logístics, entre d’altres.

Inspecció té en compte per les inspeccions les denúncies d’associacions, institucions i particulars. Aquest any també ha comptat amb un nou instrument, la Bústia anònima, que s’ha posat en marxa durant el 2022.

D’altra banda, també es realitzarà un any més el control anual dels temps de conducció i descans sobre la flota de 474.873 vehicles de transports que estan obligats a portar tacògraf a l’Estat espanyol.  També es mantindrà el control sobre les empreses que ofereixen serveis de transport online, especialment a les plataformes de paqueteria. També es revisaran les cooperatives de treball associat.

El Pla Nacional d’Inspecció del transport per carretera s’aprovarà definitivament durant les pròximes setmanes.