Davallada important de la morositat al transport el mes de juny 

Continua la tendència a la baixa de la morositat. Els terminis de pagament als transportistes s’han reduït significativament durant el mes de juny, segons l’Observatori de morositat de Fenadismer. El règim sancionador contra la morositat aprovat a finals de 2021 i una intensa campanya de control realitzada per Inspecció de Transport en serien els responsables.

De fet, una de cada quatre queixes registrades a la Bústia del Ministeri durant el 2022 era per morositat.

Durant el mes de juny la mitjana de pagament als transportistes s’ha situat als 66 dies, front als 70 dies del mes de maig. En aquest mes, el percentatge d’empreses carregadores i intermediàries que incompleixen la legislació sobre la morositat se situa al 54%.

Reduir la morositat és un objectiu prioritari de la Unió Europea. Per això, la Comissió Europea ha anunciat que està treballant en una modificació de la Directiva actual per establir noves mesures que ajudin a complir els terminis establerts de pagament.