Preocupació per la data límit per substituir els tacògrafs a Europa

L’associació europea de transportistes, UETR, està preocupada per la data màxima (desembre de 2024) per substituir els tacògrafs dels vehicles que fan transport internacional per aparells intel·ligents de segona generació. Fins ara molt pocs camions han fet el canvi d’un tacògraf per l’altre. Per això, l’associació traslladarà la seva preocupació a les autoritats europees.

Des de la UETR ha alertat les autoritats europees que en data de juliol, la majoria de camions afectats encara no han fet el canvi. Per això, sol·licitarà que es faci un actuació coordinada per part de tots els Estats membres en cas que s’acordi una relaxació temporal en la imposició de sancions.

S’estima que un milió de camions a tot Europa han de substituir obligatòriament els seus actuals tacògrafs pel nou model de segona generació. Un canvi que s’ha de fer no més tard d’aquest mes de desembre. A l’Estat espanyol es calcula que són més de 130.000 vehicles.

Instal·lar el nou aparell té un cost que oscil·la entre els 1.500 i els 2.000 euros. Des de Fenadismer es recomana programar el canvi amb temps per no tenir sancions a partir del mes de gener.