Aclariment de Transports sobre els ajuts pel gasoil a empreses estrangeres 

El Ministeri de Transports ha fet un aclariment sobre el Reial Decret-Llei 20/2022 que aprovava una bonificació addicional al combustible per als titulars dels vehicles de  transport de mercaderies  que ja tenien dret a la devolució del gasoil professional. 

Des de la Unió Europea s’ha fet un requeriment al Govern espanyol advertint que aquest ajut podia ser considerat  “il·legal” perquè l’ajut exclou les empreses de transport que operen al mercat únic de la UE amb vehicles matriculats en altres Estats membres de la UE. Si la Unió Europea ho considera “il·legal”, els transportistes que han rebut l’ajut l’haurien de tornar i s’hauria de prohibir la bonificació addicional.

Per això, el Ministeri ha considerat necessari modificar el Reial Decret-Llei per eliminar el requisit de matriculació a l’Estat Espanyol. La modificació s’ha aprovat amb la Llei 11/2023, de 8 de maig, publicada al BOE el passat 9 de maig.

Aquesta setmana ha publicat una Nota d’Aclariment on explica tot el procediment. En la nota s’indica que no s’ha fet cap ampliació del pressupost destinat als ajuts perquè es considera que no tindrà gaire impacte.

Podeu ampliar la informació aquí.