La morositat al transport el mes de juny continua a la baixa i es situa als 74 dies de mitjana

La morositat al sector del Transport continua la tendència a la baixa dels darrers mesos aquest mes de juny. Actualment el pagament als transportistes es situa als 74 dies de mitjana.

Tot i això, un 61% de les empreses carregadores i intermediàries continuen incomplint els terminis que fixa la Llei. D’aquests, un 16% continuen pagant a més de 6 mesos. Es tracta de dades facilitades per l’Observatori permanent de la morositat, que impulsa Fenadismer en col·laboració amb la Fundació Quijote para el Transporte.

Des de l’aprovació del nou règim sacionador contra la morositat s’ha invertit la tendència a l’increment dels terminis de pagament dels últims anys. Tot i això, Fenadismer indica que sense una actuació activa dels serveis d’inspecció no hi haurà un compliment ple de la norma.

Pel que fa als mètodes de pagament dels serveis de transport continuen en aquest ordre: transferència (66%), conforming (28%), pagaré (6%) i Xec (menys d’1%).