Empresa del sector del metall cerca transportista per repartir a l’àrea metropolitana

Una empresa del sector del metall cerca un transportista amb una furgoneta mitjana per recollir paquets i capses fàcilment manipulables per una persona i esporàdicament barres de tres metres de llargada.

La recollida de la mercaderia seria de dilluns a divendres i el repartiment serà per la zona metropolitana, especialment al Vallès.  No es necessita toro.

Per més informació contacteu amb el Gremi al telèfon 93 736 11 08 o al correu gremitransports@cecot.org.