COVID-19 | Mesures per als transportistes en diferents països europeus

Us resumim les novetats  pel que fa a les mesures i exigències establertes per accedir a alguns països europeus i que afecten al transports de mercaderies.

Suïssa

El país ha endurit les mesures per la pandèmia de la COVID-19 des del passat 8 de febrer. Per garantir el trànsit de mercaderies segons recomanacions de la Unió Europea, les exigències al transport per carretera són més  reduïdes.

Els transportistes només hauran de proporcionar el Formulari d’entrada en els casos que el vehicle estigui al territori suís més de 24 hores. Així estan exempts els transports en trànsit i els transports a Suïssa amb estança inferior a 24 hores.

El Formulari d’Entrada es pot complimentar de forma electrònica en aquest enllaç.

Els conductors i transportistes per carretera estan exempts d’acreditar PCR negativa ni han de fer cap quarantena.

 

Lituània

Les autoritats lituanes també han establert mesures addicionals per al control sanitari dels viatgers que arribin al seu territori i han establert la obligatorietat de complimentar un Formulari d’Entrada. En aquest cas es recomana emplenar el formulari també per al transport per carretera. Es pot accedir al Formulari online en aquest enllaç.

El transport de mercaderies està exempt de la realització de la prova PCR i de quarantena.

Es poden consultar les excepcions de quarantena i PCR en aquest enllaç.

 

Polònia i Suècia

En aquest cas, el transport de mercaderies per carretera està exempt de Formulari d’entrada, quarantenes i proves PCR.