Els socis del Gremi podeu reclamar contra el “càrtel de les petrolieres”

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència va determinar l’any 2009 l’existència del denominat “càrtel de les petrolieres” i va sancionar les tres principals petrolieres a nivell estatal, Repsol, Cepsa i BP. En el text s’indica que la sanció és per pràctiques i pactes que fixaven un sobrepreu de venda dels carburants i per tant, havien perjudicat greument les empreses de transportistes i altres col·lectius afectats.

La conseqüència directa del reconeixement del “càrtel” és que els consumidors de Gasoil A poden reclamar una indemnització pels danys i prejudicis que els ha suposat comprar el combustible més car, si no hi hagués hagut aquests pactes de les petrolieres.

Es calcula que el sobrepreu estimat que es pot reclamar a les petroleres és de 3 o 4 cèntims per litre de combustible adquirit entre el 2007 i el 2020 en alguna benzinera d’aquestes tres petrolieres així com també de les altres marques per un efecte paraigua, ja que tot sembla indicar que la resta de petrolieres també han aplicat sobrepreus durant aquests anys. Això pot implicar aproximadament uns 10.000 euros per vehicle.

COM ES FARÀ LA RECLAMACIÓ?

Aquesta reclamació es realitza a través del Fons de Litigació “Afectados por las petroleras dos s.a.r.l”, que es fa càrrec de totes les despeses de reclamació. Per tant, l’empresa no ha de fer cap aportació inicial ni tampoc si es perd la reclamació. En canvi, si la reclamació té èxit, els beneficis es repartirien de la manera següent:

  • 60% del benefici net correspondria al client
  • 40% del benefici net restant seria al fons encarregat de tramitar aquesta reclamació.

COM POTS ADHERIR-TE

Només cal que ens facilitis les dades identificatives de la teva empresa abans del 25 de juny de 2021. Envia’ns les dades per correu (gremitransports@cecot.org)  i podrem aturar la prescripció:

  • Nom de l’empresa
  • NIF
  • Adreça fiscal
  • Telèfon i persona de contacte
  • Representant de l’empresa i el seu NIF

Més endavant hauràs de facilitar al Gremi les factures de carburant que tinguis entre els anys 2007 i 2020.