Nova reducció dels terminis de pagament al Transport

Les dades del mes d’octubre de l’Observatori permanent de la morositat i els pagaments al sector del transport de Fenadismer són positives. Es posa de relleu una important reducció en els terminis de pagament als transportistes. Actualment els terminis de pagament estan als 69 dies de mitjana, força lluny els 81 dies de mitjana de fa tot just un any. Però encara lluny dels 60 dies màxim que fixa la Llei de la morositat.

Aquestes dades consoliden una tendència dels darrers mesos arran de l’aprovació del nou règim sancionador contra la morositat a l’octubre de 2021. Malgrat aquesta bona dada, actualment, encara hi ha un 54% de les empreses carregadores i intermediàries que incompleixen la legislació sobre morositat. D’aquestes 54% empreses que continuen incomplint la legislació, un 11%  continuen pagant a més de 6 mesos.

Els mitjans de pagament més habituals per als serveis de transport continuen sent de més a menys la transferència, el conforming, el pagaré i el xec.