El Parlament Europeu aposta pels combustibles sintètics

El Parlament Europeu ha aprovat aquesta setmana una proposta per al nou Reglament en matèria d’emissions de CO₂ que aposta pels combustibles sintètics. Aquesta proposta haurà de ser ratificada pel Consell Europeu abans de la seva aprovació definitiva.

L’objectiu és reduir les emissions un 45% el 2030, un 65% el 2035 i un 90% a partir del 20240. Per aconseguir aquest objectiu, la proposta aprovada pel Parlament Europeu contempla expressament als combustibles sintètics.

En aquest sentit, Fenadismer, conjuntament amb l’associació europea UETR segueixen insistint que la Unió Europea promogui i faciliti també l’ús d’altres fons d’energia, com els ecocombustibles. Aquests tenen l’avantatge que són compatibles amb els actuals motors de combustió i amb la xarxa de subministrament actual.