La declaració responsable per sol·licitar la llicència comunitària per lleugers implica complir els requisits

El Gremi de Transports i Logística de Catalunya us informa que si demaneu una llicència comunitària per a vehicles de transport lleuger de més de 2.5 tones de MMA que facin transport internacional és imprescindible complir tots els requisits que s’exigeixen.

Els requisits són els mateixos que per als vehicles pesants que fan transport internacional: establiment, honorabilitat, capacitat financera i competència professional.

Per això, tant els transportistes que demanen per primer cop la llicència comunitària, com els que ja tenen una autorització MDLE (de lleuger) i presentin la declaració de responsabilitat, han de complir obligatòriament tots el requisits habituals també durant el 2022.

Els transportistes que presentin una declaració responsable no hauran d’acreditar ara que compleixen el requisits perquè es farà quan toqui la revisió de la llicència el 2023. Però el requisits s’han de complir també durant aquest any. Des de la Federació Fenadismer, a la que pertany el Gremi, alerten que si es presenta la declaració responsable i no es compleixen els requisits es pot incórrer en un falsedat documental.

Teniu més informació aquí.