Nova oficina de Compliance de la Cecot

Posem en marxa l’Oficina de Compliance de la Cecot. Un nou espai des d’on t’ajudem amb el compliment normatiu de la teva empresa.

El “Compliance” és un aspecte important de la gestió de riscos d’una empresa, ja que l’incompliment de les lleis i regulacions pot tenir conseqüències greus, com ara sancions financeres, pèrdua de confiança de la clientela i crisis de reputació.

Tens més informació aquí.