S’amplien els supòsits per abonar la paralització del camió al transportista 

Una Disposició addicional del Decret llei 3/2022 amplia els supòsits que el transportista pot reclamar una indemnització per paralització del seu vehicle durant el viatge. A partir d’ara es podrà sol·licitar en qualsevol circumstància aliena a la voluntat del transportista, per exemple en cas d’avaria. 

A proposta de Fenadismer s’ha inclòs una disposició addicional que assenyala que es podrà fer ús del càlcul per paralització: “quan sigui necessari valorar el perjudici que li ocasiona a un transportista tenir paralitzat el vehicle que utilitza per fer transport de mercaderies per carretera, a conseqüència de qualsevol circumstància que no li sigui imputable”.