El Ministeri de Transports convoca 20 milions d’euros en ajuts per incentivar el transport intermodal per mar 

El Ministeri de Transport ha publicat la primera convocatòria d’ajuts del programa Eco-Incentius marítims dotada amb 20 milions d’euros. Amb aquesta convocatòria es vol incentivar que el sector del transport de mercaderies per carretera pugi els camions als vaixells.  Per tant, l’objectiu de les subvencions és impulsar el transport internacional de mercaderies per via marítima com a alternativa a la carretera.

Els ajuts de la primera convocatòria estan dirigits als transportistes, carregadors o operadors logístics, tant empreses com autònoms, que optin per embarcar els semiremolcs, remolcs o vehicles pesants rígids en un vaixell ro-ro, con-ro o ro-pax, en lloc d’utilitzar exclusivament la carretera per traslladar la seva mercaderia entre el 21 de setembre de 2022 i el 31 de març de 2023.

Els potencials beneficiaris podran embarcar els camions en determinats serveis marítims operats per 6 navilieres, que han estat escollides entitats col·laboradores del programa. Es tracta de Brittany Ferries, Suarzdiaz Atlántica, Flota Suardiz, CLD Roro, Grimaldi Euromed i Finnlines Oyi.

Els serveis subvencionables transcorren pel Mediterrani i l’arc Atlàntic. En concret connecten un port espanyol i un d’un altre Estat membre de la Unió Europea, sempre i quan existeixi una ruta alternativa per carretera.

Més informació aquí.