Eleccions a la Cambra de Comerç de Terrassa | Suport del Gremi a la candidatura d’Antonio Martínez

Entre el 15 i el 20 de setembre se celebraran les votacions, tant telemàtiques com presencials, per escollir els 35 membres del ple de la Cambra per sufragi universal. En aquest sentit, des del Gremi donem el nostre suport a la candidatura La Teva Cambra, encapçalada per l’actual president de la Cambra de Terrassa, Ramon Talamàs. 

Pel que fa a l’epígraf del nostre sector, Grup 9. Transports, emmagatzematge i comunicacions, el candidat al qual donem suport és el nostre president, Antonio Martínez en representació de Sandi Truck, SL.

Durant la darrera legislatura, l’Antonio Martínez, ha format part del Ple de la Cambra, com a representant del sector. Durant aquest temps la mobilitat i les infraestructures han estat aspectes que s’han treballat activament i que es volen seguir treballant per la defensa del transport.

Per tot això, us demanem que, des de les vostres empreses, també doneu suport a la candidatura del president del Gremi.  

En aquest enllaç podeu consultar per quins epígrafs la vostra empresa té dret a vot. Cada NIF d’una activitat empresarial amb més de dos anys de vigència té dret a vot a un o més epígrafs, per tant, es pot donar el cas que voteu a més d’un epígraf. 

Per tenir més informació sobre els perfils dels candidats i candidates per als diferents epígrafs i pels quals també us demanem el vot i també sobre el procediment de votació cliqueu aquí.