Un portal recull tots els plans de seguretat vial de l’Estat espanyol

La pàgina web de la DGT recull en una secció nova tots els plans de seguretat vial i mobilitat existents de les Comunitats Autònomes, Diputacions provincials, Cabildos i capitals de províncies.

 

Aquesta secció ha estat possible després que l’Observatori Nacional de Seguretat Vial i les delegacions provincials de trànsit hagin recollit durant tot el 2020 els diferents plans de seguretat i mobilitat que existeixen a l’Estat espanyol.

 

Podeu consultar la pàgina web aquí.