El Pla Nacional d’Inspecció al Transport per al 2022 prioritzarà les empreses bústia

El Ministeri de Transports ha presentat el Pla Nacional d’Inspecció per al sector del transport per carretera per a l’any 2022, que prioritzarà el control sobre la competència deslleial de les empreses deslocalitzades en altres països, que popularment es coneixen com empreses bústia.

Precisament, el passat mes de juliol es va signar un nou protocol d’actuació de la Inspecció del Transport i la Inspecció de Treball i Seguretat Social amb l’objectiu de reforçar, millorar i ampliar la lluita contra el frau en les contractacions de treballadors en el sector del transport.

La Inspecció a les empreses bústia es realitzarà tant a la carretera com a les empreses carregadores, on comprovaran el compliment de la normativa social i el cabotatge. La nova regulació laboral i de cabotatge inclosa al Paquet legislatiu europeu de mobilitat permetrà a Inspecció de Transport fer un control més exhaustiu i eficient a les empreses estrangeres deslocalitzades que operen a l’Estat espanyol. Així ho ha traslladat el Ministeri de Transport a les associacions en una reunió que s’ha fet aquesta setmana.

Durant l’any 2022 també es prioritzarà en les Inspeccions al sector del transport per carretera el control del compliment dels terminis màxims de pagament al sector. La lluita contra la morositat en l’àmbit del transport de mercaderies per carretera és també una de les prioritats polítiques de la Unió Europea.