Preacord sobre el conveni de transport de mercaderies per carretera i logística de Barcelona

Us informem que fonts dela taula de negociació han confirmat que s’ha arribat a un preacord sobre el conveni del sector del transport de mercaderies per carretera i logística de la província de Barcelona.  Aquest preacord està subjecte a la ratificació per part de les respectives assemblees.

La taula negociadora del conveni de transports i logística de Barcelona s’ha reunit en diverses ocasions aquest mes de novembre per apropar les postures en relació al conveni. En la darrera reunió, el 27 de novembre, s’ha pogut arribar a un preacord. El conveni col·lectiu tindrà vigència fins l’any 2023.

Els principals acords són:

  1. Com a increment salarial fins el 2018, s’aplicarà un 3,5% sobre les taules salarials de l’any 2010 vigents, més 100 euros a la borsa de vacances.
  2. Per la resta d’anys des del 2019 fins el 2023, es pacta un increment salarial d’1,5% cada any.
  3. Pel que fa als endarreriments de l’any 2019 en curs, es pagarà un lineal per totes les categories de 280 euros a la publicació del conveni
  4. Pel que fa a l’antiguitat, s’acumulen el primer i el segon bienni, que es faran efectius en el seu import del 10% quan es compleixi el quadrienni, només per les noves contractacions que es realitzin a partir del 2020.