Les associacions del sector recorren el Decret d’ajuts del Govern que exclou els camions propulsats amb gas

Les associacions que integren el Comitè Nacional de Transport per Carretera han recorregut el judicialment el Decret d’ajuts per a renovació de flotes de transport aprovat pel Govern el passat mes de novembre i que deixa fora els camions propulsats amb gas.

En el sector del transport de mercaderies, els ajuts es poden sol·licitar per l’adquisició de camions elèctrics i  per camions propulsats amb hidrogen. Els camions elèctrics tenen molt poca oferta al mercat i els d’hidrogen estan en fase d’experimentació.

En canvi, aquest decret deixa fora l’adquisició de camions dièsel d’última generació i també els propulsats amb gas. D’altra banda, el Decret si contempla la renovació de flotes amb autobusos propulsats amb gas.

Per això, les Associacions han impugnat judicialment el Decret d’ajuts i han sol·licitat una suspensió cautelar parcial.