Les proves de conseller de seguretat seran el 19 de maig

El Departament de Territori ha publicat la Resolució TER/1354/2023 per la qual es fan públiques les proves a l’obtenció i la renovació del certificat de capacitació professional per a l’exercici de conseller de seguretat del transport de mercaderies perilloses per carretera o per ferrocarril. 

Totes les proves es faran el proper 19 de maig al recinte firal la Farga de l’Hospitalet de Llobregat. 

TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES PER CARRETERA. Obtenció i renovació.

a) Totes les classes: es convoca als aspirants a les 8:30h. La prova començarà a les 9:00h.

b) Classes 3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8 i 9: es convoca als aspirants a les 11:30h. La prova començarà a les 12:00h.

c) Classe 2: gasos: es convoca als aspirants a les 15:30h. La prova començarà a les 16:00h

d) Matèries líquides inflamables amb els números d’identificació de l’Organització de les Nacions Unides gasoil, gasolina i querosé: es convoca als aspirants a les 18:30h. La prova començarà a les 19h.

Les proves per l’obtenció del certificat tenen una durada de dues hores, i les proves per a la renovació del certificat tenen una durada d’una hora.

Tens més informació aquí.