Denuncien irregularitats en la tramitació de la llicència comunitària dels transportistes lleugers d’internacional

Des del passat 22 de maig els transportistes de vehicles lleugers de més de 2.5 tones de MMA també han de tenir una llicència comunitària per fer transport internacional. Per tant, han de complir els mateixos requisits que s’exigeixen als vehicles pesants relatius a la competència professional, l’establiment, l’honorabilitat i la capacitat econòmica.

Durant l’any 2022 per obtenir la llicència comunitària només s’ha de presentar al Ministeri de Transports una declaració responsable signada pel transportista que garanteix que compleix els requisits exigits. Les dades les comprovarà cada Comunitat Autònoma durant l’any 2023.

Des de la Federació Fenadismer alerten que s’està produint una situació irregular al sector. Fenadismer ha denunciat que algunes empreses carregadores insten als seus col·laboradors a sol·licitar la llicència comunitària obligatòria sense complir aquests requisits.  Un fet que pot comportar per al transportista un delicte de falsedat documental. Segons informa Fenadismer, els carregadors estarien utilitzant gestories especialitzades per tramitar les llicències comunitàries sense advertir els transportistes dels riscos de signar la declaració.