Com aplicar la repercussió del preu del combustible al client

Us informem que la repercussió de l’increment del preu del combustible als clients que preveu el Decret-Llei 3/2022 s’ha d’aplicar sobre l’import del gasoil a les estacions de servei. En cap cas s’ha d’aplicar sobre el resultat de descomptar els 20 cèntims de bonificació que ha aprovat el Govern per al sector per les pèrdues econòmiques.

Com sabeu aquest ajut vol pal·liar els sectors econòmics més afectats per l’impacte de la guerra d’Ucraïna. Aquest és el cas del transport de mercaderies per carretera. Per tant, si la repercussió de l’increment del preu del combustible s’aplica restant la bonificació extraordinària del Govern el transportista perd ingressos que li pertoquen. Aquest fet suposaria vulnerar la Llei del Contracte del Transport. En concret el que recull el Decret-Llei 3/2022, segons informa Fenadismer.

Recordeu que el Ministeri de Transports publica a la seva pàgina web el preu del gasoil i també una calculadora per facilitar els càlculs. Podeu accedir en aquest enllaç.

Si voleu més informació podeu accedir aquí.