Calendari de les proves per obtenir el CAP al 2022

El Diari Oficial de la Generalitat, DOGC, ha publica avui la Resolució VPD/3534/2021, de 26 de novembre, per la qual es comunica les dates de realització de les proves per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional per a l’exercici de conductor professional l’any 2022.

Les dates de realització de les proves per als permisos D1, D1+E, D, D+E i permisos C1, C1+E, C, C+E són les següents:

 • 1a convocatòria: 21 de gener de 2022
 • 2a convocatòria: 23 de març de 2022
 • 3a convocatòria: 27 de maig de 2022
 • 4a convocatòria: 8 de juliol de 2022
 • 5a convocatòria: 16 de setembre de 2022
 • 6a convocatòria: 16 de novembre de 2022

Els terminis de presentació de les sol·licituds per concórrer a les proves de les convocatòries de 2022 són les següents:

 • 1a convocatòria: del 9 al 28 de desembre de 2021
 • 2a convocatòria: de l’1 al 21 de febrer de 2022
 • 3a convocatòria: de l’1 al 20 d’abril de 2022
 • 4a convocatòria: de l’1 al 20 de juny de 2022
 • 5a convocatòria: de l’1 al 20 d’agost de 2022
 • 6a convocatòria: de l’1 al 20 d’octubre de 2022

L’adreça per realitzar la inscripció telemàtica és www.gencat.cat/territori