Control intensiu del cabotatge a empreses estrangeres

La Guàrdia Civil controlarà de forma intensiva el cabotatge de les empreses estrangeres per comprovar si es respecten les limitacions, tant quantitatives com temporals que fixa la nova normativa europea. L’objectiu d’aquesta campanya és acabar amb la competència deslleial d’algunes empreses estrangeres a través de les “empreses bústies”.

Per això, l’última setmana d’octubre s’ha fet a l’Aragó un dispositiu de control del cabotatge a diferents punts i horaris, tant en dies laborables com festius.

En aquest control s’ha detectat que hi ha empreses espanyoles que contracten a transportistes de països de l’Est per fer el transport interior sense respectar les limitacions de cabotatge. En aquests casos han estat sancionats les dues empreses.

D’altra banda, també s’ha detectat a transportistes estrangers que fan transport interior a l’Estat espanyol sense llicència comunitària. Aquest fet també és una infracció molt greu.

L’incompliment d’aquesta normativa suposa una infracció molt greu de la normativa del transport que implica una sanció de 4.001 euros, tant per al transportista estranger, com per l’empresa espanyola que l’hagi contractat. 

El Ministeri de Transports i els grups de control de transport de la Guàrdia Civil a les CC. AA posaran en marxa controls similars al que s’ha fet a l’Aragó per promoure el compliment de les limitacions de cabotatge arreu del territori. Es controlarà especialment les empreses carregadores que contractin transportistes estrangers i que ja hagin estat sancionades per incomplir la normativa en cabotatge.