Les empreses interessades a sol·licitar noves autoritzacions CEMT per l'any 2024 han de tramitar-ho abans del 25 de novembre. El Ministeri de Transports ha recordat que aquest 2024 serà l'últim que estarà operativa la llicència CEMT en paper tradicional. A partir del 2025 totes les llicències i els seus quaderns de control estaran 100% digitalitzats i no hi haurà cap document en paper.