L'associació europea de transportistes, UETR, està preocupada per la data màxima (desembre de 2024) per substituir els tacògrafs dels vehicles que fan transport internacional per aparells intel·ligents de segona generació. Fins ara molt pocs camions han fet el canvi d'un tacògraf per l'altre. Per això, l'associació traslladarà la seva preocupació a les autoritats europees.