Les restriccions a la circulació durant l’any 2018 queden prorrogades automàticament fins a l’entrada en vigor de la resolució de restriccions corresponent a l’any 2019, amb l’aplicació anàloga que correspongui per dates. El Servei Català de Trànsit informa que la Resolució INT/1865/2018, de 27 de juliol, ha modificat la Resolució INT/3014/2017,...