Transport amb semiremolcs al Marroc

L’Acord Bilateral entre el Govern del Regne del Marroc i el Govern de l’Estat espanyol, en matèria de transport internacional per carretera i mercaderies, permet que les empreses espanyoles deixin els semiremolcs al port i que després siguin empreses marroquines les que els arrosseguin pel seu territori.

 

Per autoritzar aquesta modalitat de transport davant el Ministeri de Transport és necessari adjuntar un contracte signat entre l’empresa de transport espanyola i l’empresa marroquí. El Ministeri de Transports ha informat que els contractes que s’adjunten presenten deficiències i això allarga l’obtenció de l’autorització.

 

Podeu descarregar-vos un model de contracte ajustat al que demana l’Administració:

  • versió en francès aquí.
  • versió en espanyol aquí.