Modificacions a la circulació de vehicles articulats en transport intermodal

El Servei Català de Trànsit, en coordinació amb la Dirección General de Tráfico, ha emès un comunicat que ha entrat en vigor aquest 22 de maig i que serà vigent fins que es modifiqui el Reglament General de Vehicles en l’apartat de transport intermodal.

Aquesta Reglament ha de recollir la modificació de la directiva europea 96/53/CE del Consell per la qual s’estableixen les dimensions màximes autoritzades en el trànsit nacional i internacional i els pesos màxim autoritzats en el trànsit internacional.

Per tant, pel que fa a les masses màximes autoritzades per als vehicles articulats de 5 o més eixos, es permetrà que els conjunts següents circulin en les condicions que es descriuen a continuació:

  • un vehicle a motor amb 3 eixos, amb semiremolc de 2 o 3 eixos, que porti, en operacions de transport intermodal, un o diversos contenidors o caixes mòbils de fins a una longitud màxima total de 45 peus, pugui arribar fins a les 44 tones de massa màxima de conjunt.
  • un vehicle de motor amb 2 eixos, amb semiremolc de 3 eixos, que porti, en operacions de transport intermodal, un o diversos contenidors o caixes mòbils de fins a una longitud màxima total de 45 peus, pugui arribar fins a les 42 tones de massa màxima de conjunt.

Podeu consultar el comunicat del Servei Català de Trànsit aquí.