La Unió Europea, destí preferit del transport internacional

França, Alemanya, Portugal, Itàlia i Països Baixos són el destí majoritari de la flota espanyola de transport internacional. Per la seva part, el Regne Unit ha perdut atractiu per als transportistes espanyols després del Brexit i el restabliment de les fronteres. Són dades que es desprenen d’un estudi comparatiu de Fenadismer. 

Segons l’estudi comparatiu de Fenadismer, la quota de mercat internacional del transport de l’Estat espanyol se situa al 33% del total de tones-quilòmetres produïts a l’Estat. Una quota molt per sobre de la mitjana d’altres països europeus, a excepció de Portugal. Així, la presència de les flotes franceses, italianes i britàniques al transport internacional és inferior al 10%. La flota alemanya està al voltant del 13%. Aquestes dades contrasten amb la quota de Portugal, superior al 60% o dels països de l’Europa de l’Est, com Polònia, que és del 70% o la flota romanesa al 75% i la búlgara al 80%.

Amb dades de gener de 2024, a l’Estat espanyol hi ha 25.558 empreses transportistes autoritzades per fer transport internacional. En tota, tenen una flota de 13.867 vehicles. Però segons l’estudi de Fenadismer, la pràctica totalitat del transport internacional que realitza la flota espanyola té com a destí països de la Unió Europea. Sobretot, França, Alemanya, Portugal, Itàlia i en grau més baix el Regne Unit.

Pel que es refereix al transport realitzat a tercers països està subjecte a autorització prèvia abans de fer el servei, a diferència del que es realitza dins la Unió Europea. En aquest àmbit, destaca com a destí de la flota espanyola el Marroc. Tot i això, l’últim any, els transportistes espanyols van fer ús de poc més de 8.000 autoritzacions. En canvi, els transportistes marroquins han sol·licitat fins a 80.000 autoritzacions.