França posa en marxa el sistema Green Pass com a certificat COVID-19

França se suma a d’altres països, com Itàlia, i adopta el sistema del Green Pass o Passe Sanitàries com a mesura per la COVID-19. Amb aquest sistema, a través d’un QR CODE, la persona que el presenta certificat que té la pauta complerta de vacunació, s’ha recuperat de la COVID-19 els darrers sis mesos o ha tingut un test negatiu en les últimes 72 hores.

El Govern Francès ha aprovat el Decret 699/2021 per fer front a la crisi sanitària de la COVID-19. En aquest decret es contempla l’exempció del Green Pass per als transportistes que vulguin accedir a restaurants ubicats a prop de les carreteres. Podeu consultar el llistat de restaurants aquí.

L’accés en aquests establiments sense el Passe Sanitaire només és vàlid per a professionals del transport. Tot i això, els transportistes hauran de disposar d’un certificat que acrediti que són treballadors del transport internacional.

CERTIFICAT TRANSPORT INTERNACIONAL

El certificat l’ha de signar el representant de l’empresa de transport o el transportista si l’empresa està al seu nom. Aquest document el pot utilitzar qualsevol persona que condueixi un mitjà de transport, tant de mercaderies com passatgers. També les persones que es dirigeixin al lloc on està el camió. Per tant, els permetrà creuar fronteres internes de la Unió Europea. Us facilitem el certificat de transport internacional aprovat per la UE el març de 2021.

Podeu descarregar-vos el certificat  es espanyol aquí.

Podeu descarregar-vos el certificat en francès aquí.