França aixeca la prohibició de circular determinats vehicles pesants el diumenge 31 de maig i el dilluns 1 de juny

El Servei Català de Trànsit ha informat que França aixeca la prohibició de circular a certs tipus de vehicles els següents festius: diumenge 31 de maig i dilluns 1 de juny com a mesures vinculades a la crisi epidèmica del coronavirus Covid-19.


A fi de mantenir o restaurar la cadena de subministrament de determinades mercaderies per fer front a les conseqüències de la crisis del COVID-19 es permet la circulació per la xarxa viària de França dels següents vehicles:

  • vehicles que transportin exclusivament aliments i productes destinats a l’alimentació humana i animal, la higiene i la salut humana o animal, així com tots els productes materials o components necessaris per al seu desenvolupament, la seva fabricació i la seva disponibilitat.
  • vehicles que transportin materials, productes, equips, màquines, eines, combustible i fluids en el context de la construcció d’obres públiques, en el context de la construcció o la reforma d’edificis terciaris, industrials, comercials o equipaments públics, així com en el context de la construcció o renovació d’habitatges col·lectius o grups d’habitatges.
  • vehicles que transportin, al final del procés industrial, productes fabricats, així com tots els productes, materials o components necessaris per al seu desenvolupament la fabricació i la seva disponibilitat.
  • vehicles que portin paquets com a part de les activitats de missatgeria.

El retorn buit d’aquests vehicles està autoritzat durant els períodes d’aixecament de prohibició esmentats abans.

Podeu ampliar aquesta informació aquí.