En alguns casos està permès que vagin dues persones a cabina per al transport públic de mercaderies

Segons indica la ordre TMA/259/2020 de 19 de març, en el cas del transport públic de mercaderies per carretera poden anar dues persones a la cabina del vehicle quan sigui necessari pel tipus de transport a realitzar.

En tot cas, sempre s’hauran de mantenir les mesures i instruccions de protecció indicades pel Ministeri de Sanitat per evitar el contagi del COVID-19.

Aquesta ordre tindrà vigència fins a la finalització de l’Estat d’Excepció o les seves pròrrogues.

Per ampliar la informació, cliqueu aquí.