A partir d’avui Alemanya torna a aplicar les restriccions a la circulació als camions

Alemanya, com d’altres països europeus, va decidir aixecar les restriccions a la circulació de forma temporal per facilitar el transport de mercaderies i l’abastiment de productes al conjunt de la ciutadania.

La suspensió de les restriccions s’aixeca l’1 de juliol i per tant tornen a estar operatives les restriccions a la circulació que en caràcter general s’apliquen a Alemanya als vehicles de més de 7,5 tones.

Alemanya aplica restriccions tots els diumenges i festius de l’any de les 00:00h a les 22:00h.

A més, entre l’1 de juliol i el 31 d’agost també està prohibida la circulació dels camions a la xarxa principal de carreteres des de les 07:00h fins a les 20:00h.

Aquesta normativa contempla algunes excepcions en el cas de transport:

  • transport de llet fresca, carn fresca i els seus derivats, peeix fresc, peix viu i els seus derivats
  • aliments peribles com la fruita i els vegetals
  • transport de grues per averies en cas d’emergències o accidents
  • transport d’abelles vives

En aquests casos es necessitarà autorització de les autoritats locals.

En el cas d’Alemanya, com sabeu els länders tenen competències en regulació del trànsit. Per tant, podeu consultar les restriccions de cada regió aquí.