S’aprova el Paquet de Mobilitat de la Unió Europea

Us informem que el Parlament europeu ha aprovat el  paquet legislatiu de mobilitat. Una de les novetats que presenta és l’obligatorietat que els conductors tornin al seu país d’origen un cop al mes i els camions com a mínim un cop cada 8 setmanes.

També contempla una nova regulació sobre els treballadors desplaçats, tant en transport internacional com en cabotatge. Així, els conductors que es desplacin a d’altres països europeus hauran de percebre com a mínim el salari mínim establert al país on realitzi el servei de transport. Queden exclosos els transports internacionals bilaterals, els que el país d’origen o destí sigui on el vehicle està matriculat.

A més, el paquet de mobilitat preveu una clàusula que permetria ampliar el temps de treball dels conductors en casos excepcionals, com els talls de carretera.

El paquet de mobilitat entrarà en vigor quan es publiqui al Diari Oficial de la Unió Europea.