Reducció de serveis de transport de viatgers durant la vigència del Reial decret llei 10/2020

El Ministeri de Transports i Mobilitat ha dictat l’ordre TMA/306/2020, que preveu la reducció dels serveis de transport de viatgers durant la vigència del Reial decret llei 10/2020.

Segons aquesta ordre, els serveis de transport públic de viatgers per carretera i també per ferrocarril d’àmbit urbà i periurbà sotmesos a contracte públic o obligacions de servei públic hauran de reduir la seva freqüència a la que realitzarien durant el cap de setmana. La resta de transports públics de viatgers s’hauran d’ajustar a les necessitats específiques de la demanda, reduint la freqüència tot el possible en el marc de l’odre TMA/273/2020, de 24 de març.

 

Podeu consultar el text íntegre de la normativa aquí.