Publicat al Butlletí Provincial de Barcelona la pròrroga de la ZBE

El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona ha publicat en data 30 de juny l’ampliació de la pròrroga de la ZBE de Barcelona per als vehicles de transport de mercaderies per carretera de més de 3,5 tones, que finalitzarà el 31 de desembre de 2021.

L’anunci també amplia les categories de vehicles que poden sol·licitar l’exempció de forma indefinida. Ara s’afegeixen algunes de noves com:

 • Porta-vehicles
 • cisterna isoterma
 • cisterna frigorífica
 • cisterna calorífica
 • extractor de fangs
 • llevaneus

Ja estaven contemplades altres tipologies que es mantenen:

 • grua d’arrossegament
 • grua d’elevació
 • formigonera
 • vehicles per a fires
 • autobomba
 • reg asfàltic
 • pintabandes

El Gremi de Transports, conjuntament amb la resta d’associacions de transports, continuarà treballant perquè els vehicles de mercaderies per carretera estiguin exempts. Des del Gremi es reclama l’exempció perquè es tracta d’una normativa injusta que no facilita la reconversió de la flota. Per això posa en perill molts llocs de treball.