Prorrogada de nou la suspensió de la taxa HGV Levy per a camions de més de 12 tones a Gran Bretanya

El Govern del Regne Unit ha acordat prorrogar de nou la supensió de la taxa HGV Levy que s’aplica a la circulació per la xarxa viària dels camions pensants de més de 12 tones. Aquesta taxa va entrar en vigor el passat 1 d’agost, però no s’ha fet efectiva perquè el Govern no vol aplicar-la en un moment complicat per la sector del transport per carretera per la pandèmia de la COVID-19.

La nova pròrroga d’aquesta taxa finalitza el 31 de juliol de 2022.

La taxa HGV es va crear amb l’objectiu que els vehicles pesants de més de 12 tones contribueixin al desgast de la xarxa de carreteres. Per això es van establir imports variables en funció de la MMA, el número d’eixos i la duració de la taxa. Aquest impost l’han de pagar tant els camions nacionals com els que no ho són.

Més  informació a : https://www.gov.uk/hgv-levy

 

 

 

 

 

Más  información en: https://www.gov.uk/hgv-levy