El Govern aprova les 44 tones en el marc del Pla d’impuls de la cadena de valor de la indústria de la Automoció

El Pla d’Impuls de la cadena de valor de la indústria de la Automoció, presentat pel Govern central dilluns, contempla un apartat de millora de la competitivitat en logística de transport.

Aquest apartat inclou l’objectiu d’impulsar l’eficiència mitjançant l’autorització de 44 tones, un objectiu perseguit fa temps pel conjunt de la indústria espanyola, i que ha comptat amb el beneplàcit del Ministeri de Transport.

El Pla d’impuls de la cadena de valor de la indústria de la Automoció, que té el suport de sindicats i patronals del sector, inclou 20 mesures de tipus econòmic, fiscal, normatiu, logístic, de competitivitat, de formació i qualificació professional, de compra pública sostenible i de planificació estratègica que donen cobertura a tota la cadena de valor de la indústria. A més, aquest Pla promou una mobilitat segura i sostenible en un context de canvis associats a la descarbonització i de transformació digital.

El Pla compta amb un pressupost de 3.750 milions d’euros i inclou mesures d’impacte a curt termini, que s’implementaran i executaran en aquest any 2020, i mesures estratègiques de mitjà termini, que s’implementaran i executaran a partir del pròxim any 2021 i que podran ser finançades amb el suport dels fons europeus per a la recuperació.

Us resumim els cinc grans eixos:

  • Renovació del parc de vehicles cap a un altre més modern i eficient. Dotació total: 550 milions d’euros.
  • Inversions i reformes normatives per a impulsar la competitivitat i la sostenibilitat. Dotació total: 2.690 milions d’euros.
  • Recerca, desenvolupament i innovació per als nous reptes. Dotació total: 415 milions d’euros.
  • Fiscalitat per impulsar la competitivitat del sector.
  • Mesures en l’àmbit de la formació i qualificació professional. Dotació total: 95 milions d’euros.

Podeu ampliar la informació aquí.