Novetats ADR 2021

Aquest dimarts s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat, BOE, l’Acord Europeu sobre el transport internacional de mercaderies perilloses per carretera, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2021, però que no serà d’aplicació obligatòria fins l’1 de juliol de 2021.

Fins aquesta data es podrà aplicar l’ADR 2019 o l’ADR 2021, segons convingui en cada moment.

Podeu consultar l’Acord Europeu aquí.

US destaquem algunes de les principals novetats de l’ADR 2021:

  • El descarregador de mercaderies també ha de presentar l’informe sobre accidents de mercaderies perilloses.
  • S’inclou la definició de “rebuig clínic”, com “el rebuig derivat del tractament veterinari d’animals, del tractament mèdic d’éssers humans o de la investigació biològica.
  • Es redueixen les dimensions de la marca per a les piles de liti a 100×100.
  • Es deixa clar que la quantitat transportada a la carta de ports ha d’expressar-se en volum, massa bruta o massa neta
  • Si la matèria transportada disposa de la menció “(-) a la columna 15 de la Taula A, caldrà posar aquest símbol a la carta de ports.
  • A la pàgina web de l’ONU es publicaran els models de certificats ADR de formació del conductor de cada país contractant.
  • Es prohibeix utilitzar un vehicle per a transport de mercaderies perilloses quan ha expirat el seu certificat d’aprovació fins que s’aconsegueixi un certificat d’aprovació vàlid.

Podeu consultar totes les novetats de l’ADR 2021  en un document elaborat pel Ministeri de Transports aquí.