L’Estat d’Alarma actual suspèn de forma excepcional les revisions d’ITV prescrites

Us informem que l’Estat d’Alarma que s’ha decretat pel COVID-19 també suspèn (tot i que no es diu de forma explícita) de forma excepcional els terminis que imposa l’administració per l’obligatorietat de passar les inspeccions tècniques prescrites (disposició addicional 3a del Real Decret 463/2020 de 14 de març per la que es declara l’Estat d’Alarma).

Així, a efectes d’exigir a planta la ITV de vehicles de mercaderies que van als centres a carregar i descarregar, la caducitat del carnet ADR o certificats de cisterna ADR…cal tenir en compte que els terminis exigits pel procediment administratiu no compten en període excepcional. Tot i això, cada planta pot adoptar les decisions que consideri oportunes.