La Unió Europea informa sobre les anotacions de pas de frontera als tacògrafs analògics

La Unió Europea ha impulsat un Grup de Treball per analitzar com s’han de fer les anotacions de pas de frontera als tacògrafs analògics. Aquesta mesura, inclosa al nou Paquet de Mobilitat, va entrar en vigor el passat 20 d’agost per als vehicles equipats amb tacògrafs analògics. En canvi, els vehicles en tacògraf digital no tindran l’obligació de notificar-ho fins al febrer de 2022.

Segons els nous criteris, aquesta anotació s’ha de fer en la primera parada realitzada, el més pròxim possible a la frontera. Si el pas de frontera es realitza en ferry o en tren, l’anotació s’ha de fer al port o l’estació d’arribada.

La Direcció General de Mobilitat i Transport de la Comissió Europea ha detectat que aquesta anotació manual al tacògraf pot genera problemes per una lectura clara del dispositiu i fins i tot danyar el disc. Per això, ha creat un Grup de Treball que està analitzant la qüestió per establir criteris comuns a tots els països de la Unió Europea.

Fins al moment, el Grup de Treball recomana que el símbol del país s’ha d’escriure sota l’esfera de temps interior de la fulla de registre. Just a sota de la marca registrada al disc quan el vehicle es deté per creuar la frontera o a l’arribada al port o estació.

Podeu veure el detall en la imatge que teniu a sota.

 

A mesura que hi hagi decisions concretes sobre aquesta qüestió us n’informarem.