La DGT permetrà que els camions puguin transportar fins a 44 tones en contenidors de 45 peus

La Direcció General de Trànsit regula el transport intermodal de 45 peus amb 44 tones i resolt així un oblit en la transposició d’una normativa europea del 2015.

L’Ordre PRA/499/2017 que traspassava una normativa europea que regulava les condicions per al transport dels contenidors de 45 peus no incloïa per error quins vehicles i quins pesos màxims podien portar aquests contenidors. Per resoldre aquesta situació, la DGT, va publicar una instrucció provisional per permetre la seva aplicació transitòria fins que s’aprovés la modificació del Reglament General de Vehicles.

Finalment, aquest dimecres, 17 de març, s’ha publicat al BOE el Real Decret 159/2021, on es recull la modificació de l’Annex lX sobre “Masses i dimensions” per a operacions de transport intermodal.

  • Els vehicles de motor amb 3 eixos, amb semiremolc de 2 o 3 eixos, que porti un o més d’un contenidor o caixes mòbils de fins a una longitud total de 45 peus, podrà arribar fins a les 44 tones de massa màxima de conjunt.
  • Els vehicles de motor amb 2 eixos, amb semiremolcc de 3 eixos, que porti un o més d’un contenidor o caixa mòbil de fins a una longitud total de 45 peus, podrà arribar fins a les 42 tones de massa màxima de conjunt.