Es prorroga l’exempció de complir els temps de conducció i descans fins al 31 de maig

La Direcció General de Transports Terrestres, en una Resolució del 14 d’abril publicada avui al BOE, prorroga l’exempció temporal del compliment de la norma de temps de conducció i descans en el transport de mercaderies, aprovada el 26 de març, fins el 31 de maig.

Aquesta norma preveu:

Exceptuar temporalment les operacions de transport de mercaderies afectades pel compliment de les normes establertes en els següents articles del Reglament 561/2006:
Article 6.1: substituir el límit de conducció diària de 9 a 11 hores.
Article 8.1: reduir el descans diari d’11 hores a 9 hores
Article 8.6: possibilitat de fer dos descans setmanals reduïts consecutius com a mínim de 24 hores sempre que:

  • que el conductor faci com a mínim 4 períodes de descans setmanals en aquestes 4 setmanes consecutives, dels quals com a mínim 2 hauran de ser períodes de descans setmanals normals de com a mínim 45 hores.
  • o que no es requereixi compensació dels descansos setmanals reduïts.

Article 8.8: permetre que el conductor faci el seu descans setmanal normal al vehicle, sempre que el vehicle estigui equipat adequadament per al descans de cadascun dels seus conductors i estigui estacionat.

Aquestes excepcions són d’aplicació a totes els conductors que facin transport de mercaderies en territori nacional.

Exceptuar temporalment a les operacions de transport discrecional de viatgers que desenvolupin la seva activitat al sector agrícola, afectades per l’article 8.1 del Reglament 561/2006:
– Article 8.1: reduir el descans diari d’11 hores a 9 hores.

Aquesta excepció s’aplicarà als conductors que facin transport discrecional de viatgers que desplacin treballadors del sector agrícola quan el trajecte de servei no superi els 50 quilòmetres, a tot el territori nacional.

Aquesta norma serà d’aplicació des del 13 d’abril fins al 31 de maig de 2020.

Per ampliar la informació, cliqueu aquí.