Es modifiquen les restriccions a la circulació a la N-240 a les Borges Blanques

El Diari Oficial de la Generalitat publica avui la Resolució INT/2663/2021 que modifica les restriccions de circulació previstes durant 2021.  En concret, el punt 1.1.2 de l’annex, que inclou les restriccions específiques a les carreteres N-ll, N-240 i N-340.

Pel que fa a la carretera N-240 la Resolució INT/332/2021, del 8 de febrer, estableix que la restricció abasta des del PK 69, a les Borges Blanques, fins al PK 36,5 a Montblanc. Amb la nova normativa publicada avui, això es modifica i a partir de l’1 de setembre la restricció s’aplicarà des del  PK 87,4,a Lleida i fins al PK 36,5, a Montblanc, en ambdós sentits.

L’apartat 1.1.2.3.b de la Resolució INT/332/2021, de 8 de febrer, quedarà redactat segons es detalla tot seguit:

“Per la carretera N-240 des del PK 87,4, a Lleida, fins al PK, 36,5, a Montblanc, en ambdós sentits, raó per la qual els vehicles afectats per aquesta restricció podran utilitzar com a itinerari preferent el delimitat per l’AP-2/E-90, entre les sortides número 5, a Soses, i número 9, a Montblanc”. 

En el seu moment es va establir l’inici de les restriccions a les Borges Blanques perquè el règim de les bonificacions dels peatges a la ruta alternativa preferent, que és la autopista AP-2, va ser aplicat al tram d’aquesta via comprès entre les sortides 6, a Lleida i 9, a Montblanc. Amb la finalització dels peatges de l’AP-2 en aquest tram a partir de demà, la Generalitat considera que ja no hi ha motius per mantenir l’inici de les restriccions a les Borges Blanques. Per això ho modifica i s’aplicarà des de Lleida.