Es mantindrà el termini de revisió ATP per als vehicles de 15 o més anys

Tal com us informàvem dijous passat, el BOE ha publicat l’Ordre ICT/370/2021 per la qual es modifiquen els annexes del Reial Decret 237/2000 que estableix les especificacions tècniques que han de complir els vehicles especials per al transport terrestre de productes alimentaris a temperatura regulada.

Com ja sabeu, els vehicles que transporten productes alimentaris a temperatura regulada han de renovar periòdicament el certificat ATP, que els classifica segons la capacitat que tinguin de mantenir la temperatura a l’interior. Aquests vehicles també s’han de sotmetre als 21 anys a un assaig en un túnel de fred per renovar el seu certificat ATP. Aquest punt és un dels canvis de la nova normativa. A partir de l’1 de juliol, l’assaig s’haurà de fer als 15 anys de de la data de fabricació de la caixa del semiremolc o de la cisterna. 

Aquest canvi no s’aplicarà als vehicles que tinguin 15 o més anys quan entri en vigor la normativa. Per tant aquests vehicles seguiran passant la revisió als 21 anys.